Cập nhật: [ Javascript ]

Trong bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một Web APIs để thực hiện multi-threading task khá tốt đó chính là Web Worker.

HTML5 Web Worker

Cập nhật: [ Css ]

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước để tạo dòng thời gian ngang có thể tùy chỉnh bằng CSS thuần.

Tạo timeline với CSS thuần

Cập nhật: [ PHP ]

Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về autoload trong PHP.

Autoload trong PHP

Cập nhật: [ PHP ]

Trước khi PHP 8 ra đời, những khi bạn không chắc chắn về kiểu của thuộc tính hay giá trị trả về, chúng ta sẽ bỏ qua, không chỉ định kiểu cho chúng. Nếu bạn sử dụng một IDE như PHPStorm, dockBlock sẽ đánh dấu các thuộc tính đó với kiểu dữ liệu mixed.

PHP 8: mixed typehint

Cập nhật: [ PHP ]

Kế thừa (Inheritance) một trong 4 tính chất quan trọng trong lập trình hướng đối tượng (OOP) giúp các lớp con có thể sử dụng các thuộc tính, phương thức của lớp cha mà không cần định nghĩa lại.

Đa kế thừa trong PHP có khả thi?

Cập nhật: [ Javascript ]

Xử lý chuỗi trong JavaScript là một kỹ năng cơ bản mà bất kì devjs nào cũng cần biết, tương tự như anh array, String cũng được các nhà phát triển liên tục cải tiến và cập nhật.

Xử lý chuỗi trong JavaScript