Cập nhật: [ Mysql ]

Query ra dữ liệu sau đó xử lý bằng ngôn ngữ lập trình thì cũng ngầu đấy nhưng bạn có biết MySQL cũng đã cung cấp cho chúng ta 1 số functions hữu ích này chưa?

Một số Functions hữu ích của MySQL

Cập nhật: [ Javascript ]

Javascript là một ngôn ngữ phổ biến trên thế giới, nếu không nhầm thì nó đã hơn 20 năm, và hơn bao giờ hết nó đang phát triển một cách mạnh mẽ từ front-end đến backend và thậm chí là database(mongodb). Do đó việc chúng ta sử dụng javascript hằng ngày là điều hiển nhiên. Và javascript là một gợi ý tuyệt vời khi phát triển một dự án nhỏ, nhanh gọn, tối ưu cao.

Array javascript - 4 tính năng mới nhất bao gồm (limit, skip, distinct...)

Cập nhật: [ Javascript ]

Khi bạn học đến ES6 thì việc sử dụng Filter và Find thường xuyên hơn, nhưng khi nào nên sử dụng filter và khi nào nên sử dụng Find thì trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ, hy vọng qua những ví dụ này chúng ta sẽ hiểu hơn và có thể cải thiện được performance code của chính bạn.

Filter và Find trong javascript - Khi nào nên sử dụng?

Cập nhật: [ Mysql ]

Lập trình viên chúng ta mỗi ngày phải làm việc rẩt nhiều với các câu lệnh truy vấn SQL do vậy hiểu được cách để tối ưu hóa câu lệnh SQL là rất quan trọng vì nó sẽ giúp cho hiệu suất hệ thống ta tăng lên đáng kể, giảm thời gian chờ đợi từ phía người dùng. Bài viết sẽ trình bày các cách để tối ưu hóa các câu lệnh này.

Tìm hiểu các cách để tối ưu hoá truy vấn SQL

Cập nhật: [ Javascript ]

Trong bất kỳ một project nào, việc xử lý datetime là không thể tránh khỏi, đặc biệt một số project đặc thù về datetime như booking, calendar,... thì đòi hỏi phải áp dụng một cách triệt để và nâng cao những kiến thức, cách tính toán, parse, validate datetime mà ngôn ngữ cung cấp. Trong javscript, moment.js là một thư viện mạnh mẽ hổ trợ những công việc phức tạp trên.

Sử dụng moment.js để tăng cường xử lý datetime trong javascript

Cập nhật: [ Javascript ]

Chắc hẳn khi nhắc đến .attr() vs .prop() trong JQuery các bạn đều biết chúng đều có tác dụng lấy ra hoặc gán giá trị cho thuộc tính của 1 đối tượng. Nhưng chúng ta cũng thường hay nhầm lần về 2 phương thức này. Trước khi phân biệt chúng, hãy phân biệt DOM properties và HTML Attributes.

Phân biệt .attr() và .prop() trong JQuery

Cập nhật: [ PHP ]

Khi làm việc với các framework PHP, chúng ta thấy xuất hiện các toán tử ?? và ?: được sử dụng rất thường xuyên. Bản thân mình trong quá trình làm việc hay bị nhầm lẫn khi sử dụng chúng. Để có thể sử dụng hiệu quả thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu và phân biệt 2 toán tử này nhé!

Phân biệt toán tử ?? và ?: trong PHP