Cập nhật: [ Mysql ]

Khi nói đến tăng hiệu năng của database, việc đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến sẽ là đánh index cho các trường trong một bảng dữ liệu. Trước nay chúng ta đã quá quen với khái niệm này tuy nhiên hiểu được nó là gì và cụ thể như thế nào thì đa số chúng ta còn rất mơ hồ, bài viết hôm nay mạo phép đi cắt ghép từ nhiều nguồn nhằm giải thích rõ hơn cơ chế hoạt động cũng như tác dụng thực sự của index trong database.

Giới thiệu về B-tree index trong database

Cập nhật: [ Css ]

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một thư viện tạo ra bộ icons chỉ từ CSS, đó chính là thư viện có tới 500 CSS Icons - css.gg.

css.gg bộ icons chỉ từ CSS

Cập nhật: [ Css ]

Đây là một tập hợp các mixins sass (scss) mạnh mẽ mà chúng tôi thấy là hữu ích.Mixins là khá nhiều chức năng trả về khối css, chúng rất mạnh, giúp mã sạch hơn và sẽ tăng tốc quá trình phát triển của bạn. Đây không chỉ dành cho sass.

10 Mixins SASS tuyệt vời (SCSS)