Cập nhật: [ HTML ]

Trong cuộc sống cũng như trong lập trình điều mà ta thấy chưa chắc đã đúng. Html5 cũng vậy cũng phát triển thêm các thẻ có chức năng rất giống nhau nhưng trên ý nghĩa họ muốn chúng ta sử dụng chúng một cách đúng nhất.

HTML5 - Mọi thứ sinh ra đều có lý do của nó

Cập nhật: [ HTML ]

Việc sử dụng thư viện JS thừa thãi sẽ làm chậm trang web của bạn, ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng. Bài viết này liệt kê những thứ mà có thể bạn chưa biết là chúng hoàn toàn có thể thực hiện được chỉ với HTML.

10 điều bạn có thể làm được mà chỉ cần HTML

Cập nhật: [ Css ]

Aspect ratio là tỉ lệ khung hình của 1 element, là mối quan hệ giữa chiều rộng và chiều cao của element đó. Trong thiết kế web được sử dụng để duy trì tỷ lệ cho các video để khi responsvie tránh tình trạng video đó bị crop. Có 2 tỷ lệ phổ biến hiện nay đó là 4:3 và 16:9.

Cách sử dụng aspect ratio với CSS3

Cập nhật: [ Css ]

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể thay đổi các radio button hay các checkbox mặc định nhàm chán. Kỹ thuật được sử dụng ở đây là sẽ dùng các pseudo element của CSS.

Custom radio button và checkbox với CSS

Cập nhật: [ Mysql ]

Bên cạnh việc tối ưu Lược đồ CSDL và Indexes thì tối ưu truy vấn SQL (Query Optimization) cũng là một yếu tố cần thiết để cải thiện hiệu suất. Trong bài viết này, mình sẽ chỉ ra một số lưu ý cần thiết khi viết truy vấn SQL để đạt kết quả tối ưu nhất.

Một số mẹo tối ưu truy vấn SQL