Chia sẻ code thư viện ảnh 3D bằng CSS cực đẹp

Cập nhật: Lượt xem: 5817 [ Css ]

Hôm nay, mình xin chia sẻ hiệu ứng trình diễn ảnh 3D đẹp mắt chỉ với HTML5 và CSS3.

Chia sẻ code thư viện ảnh 3D bằng CSS cực đẹp

Đặc biệt, hiệu ứng này chỉ cần dùng HTML5 và CSS3, không cần dùng Javascript. Trong demo, mình chỉ thêm js phần bông tuyết và một số đoạn js để chuyển hiệu ứng mà thôi. Bạn xóa js đi, hiệu ứng vẫn chạy bình thường nhé. Chi tiết xem demo.