Cập nhật: [ Css ]

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước để tạo dòng thời gian ngang có thể tùy chỉnh bằng CSS thuần.

Tạo timeline với CSS thuần

Cập nhật: [ Css ]

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một thư viện tạo ra bộ icons chỉ từ CSS, đó chính là thư viện có tới 500 CSS Icons - css.gg.

css.gg bộ icons chỉ từ CSS

Cập nhật: [ Css ]

Đây là một tập hợp các mixins sass (scss) mạnh mẽ mà chúng tôi thấy là hữu ích.Mixins là khá nhiều chức năng trả về khối css, chúng rất mạnh, giúp mã sạch hơn và sẽ tăng tốc quá trình phát triển của bạn. Đây không chỉ dành cho sass.

10 Mixins SASS tuyệt vời (SCSS)

Cập nhật: [ Css ]

Aspect ratio là tỉ lệ khung hình của 1 element, là mối quan hệ giữa chiều rộng và chiều cao của element đó. Trong thiết kế web được sử dụng để duy trì tỷ lệ cho các video để khi responsvie tránh tình trạng video đó bị crop. Có 2 tỷ lệ phổ biến hiện nay đó là 4:3 và 16:9.

Cách sử dụng aspect ratio với CSS3