Cập nhật: [ HTML ]

Trong cuộc sống cũng như trong lập trình điều mà ta thấy chưa chắc đã đúng. Html5 cũng vậy cũng phát triển thêm các thẻ có chức năng rất giống nhau nhưng trên ý nghĩa họ muốn chúng ta sử dụng chúng một cách đúng nhất.

HTML5 - Mọi thứ sinh ra đều có lý do của nó

Cập nhật: [ HTML ]

Việc sử dụng thư viện JS thừa thãi sẽ làm chậm trang web của bạn, ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng. Bài viết này liệt kê những thứ mà có thể bạn chưa biết là chúng hoàn toàn có thể thực hiện được chỉ với HTML.

10 điều bạn có thể làm được mà chỉ cần HTML

Cập nhật: [ HTML ]

HTML6 là phiên bản thứ sáu của HTML với không gian tên có cấu trúc như XML, không gian tên XML sẽ giúp bạn sử dụng cùng một từ khóa mà không mâu thuẫn với bất kỳ thẻ khác.

Một số mẫu cấu trúc mới của HTML6

Cập nhật: [ HTML ]

HTML Table được sử dụng để sắp xếp dữ liệu ví dụ như text, ảnh, hoặc link,... vào một bảng có cột và hàng tương ứng

HTML Table

Cập nhật: [ HTML ]

Web worker (còn tên gọi khác là worker) là một phương thức đơn giản cho phép website chạy các script ngầm. Tiến trình của worker có thể được thực thi mà không có bất cứ tương tác nào với giao diện người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách sử dụng cơ bản của web worker.

HTML 5 Web Worker: những điều cơ bản

Cập nhật: [ HTML ]

Sự xuất hiện của HTML 5 hai năm về trước là một sự kiện trọng đại của cộng đồng lập trình web.

HTML 5.1 có gì mới?