Cập nhật: [ Javascript ]

Một số người nói rằng dành thời gian phát triển cho hiệu suất là không đáng vì khi nâng cấp phần cứng thường là một sự thay thế rẻ hơn. Nhưng khi chúng ta biết cách tối ưu hóa những dòng code thì sẽ tiết kiệm hơn gấp nhiều lần hơn so với việc nâng cấp mới phần cứng.

Cải thiện hiệu suất jQuery cho website

Cập nhật: [ Javascript ]

Mixin là một lớp chứa những phương thức dùng để sử dụng cho các lớp khác mà không cần trở thành lớp cha của các class đó

Mixins trong Javascript

Cập nhật: [ Javascript ]

Object trong JavaScript đơn giản là 1 hashmap của các cặp key-value với key luông là string và value có thể là bất cứ định dạng nào bao gồm string, integers, booleans, functions hoặc thậm chí là một object khác.

So sánh Object trong JavaScript

Cập nhật: [ Javascript ]

Các biến là phần thiết yếu của mọi ngôn ngữ lập trình. Vì vậy, bạn phải hiểu những điều cơ bản của biến trước khi bạn đi sâu vào ứng dụng.

Biến trong JavaScript

Cập nhật: [ Javascript ]

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phạm vi biến trong Javascript, hoisting trong Javascript và tính chất riêng của chúng. Để làm việc tốt với Javascript, thì đây cũng là một khái niệm mà các lập trình viên cần nắm rõ.

16 khái niệm Javascript cần phải nắm rõ