Cập nhật: [ Mysql ]

Query ra dữ liệu sau đó xử lý bằng ngôn ngữ lập trình thì cũng ngầu đấy nhưng bạn có biết MySQL cũng đã cung cấp cho chúng ta 1 số functions hữu ích này chưa?

Một số Functions hữu ích của MySQL

Cập nhật: [ Mysql ]

Lập trình viên chúng ta mỗi ngày phải làm việc rẩt nhiều với các câu lệnh truy vấn SQL do vậy hiểu được cách để tối ưu hóa câu lệnh SQL là rất quan trọng vì nó sẽ giúp cho hiệu suất hệ thống ta tăng lên đáng kể, giảm thời gian chờ đợi từ phía người dùng. Bài viết sẽ trình bày các cách để tối ưu hóa các câu lệnh này.

Tìm hiểu các cách để tối ưu hoá truy vấn SQL

Cập nhật: [ Mysql ]

Khi nói đến tăng hiệu năng của database, việc đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến sẽ là đánh index cho các trường trong một bảng dữ liệu. Trước nay chúng ta đã quá quen với khái niệm này tuy nhiên hiểu được nó là gì và cụ thể như thế nào thì đa số chúng ta còn rất mơ hồ, bài viết hôm nay mạo phép đi cắt ghép từ nhiều nguồn nhằm giải thích rõ hơn cơ chế hoạt động cũng như tác dụng thực sự của index trong database.

Giới thiệu về B-tree index trong database

Cập nhật: [ Mysql ]

Bên cạnh việc tối ưu Lược đồ CSDL và Indexes thì tối ưu truy vấn SQL (Query Optimization) cũng là một yếu tố cần thiết để cải thiện hiệu suất. Trong bài viết này, mình sẽ chỉ ra một số lưu ý cần thiết khi viết truy vấn SQL để đạt kết quả tối ưu nhất.

Một số mẹo tối ưu truy vấn SQL

Cập nhật: [ Mysql ]

Khi thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL, PHP cung cấp cho ta 3 thư viện đó là MySQL, MySQLi và PDO. Tuy nhiên thư viện MySQL đã không còn được hỗ trợ và bị xóa hoàn toàn trong các phiên bản PHP 7 trở lên, vì thế ở bài hôm nay mình sẽ chỉ giới thiệu đến các bạn 2 thư viện MySQLi và PDO.

Tìm hiểu database API MySQLi và PDO

Cập nhật: [ Mysql ]

Trong phần này, mình sẽ nói về việc tối ưu hóa có thể thực hiện khi xử lý mệnh đề WHERE. Các ví dụ trong bài viết sử dụng mệnh đề SELECT, tuy nhiên việc tối ưu này có thể áp dụng cho cả câu lệnh WHERE trong DELETE và UPDATE.

Tối ưu hóa câu lệnh WHERE trong MySQL

Cập nhật: [ Mysql ]

Trước khi phân biệt SQL và NoSQL chúng ta cần làm rõ được thế nào là SQL và thế nào là NoSQL. Sau đây mình cũng xin nêu lên 1 số khái niệm qua sự tìm hiểu của mình.

Những điểm khác biệt giữa SQL và NoSQL

Cập nhật: [ Mysql ]

Khi phát triển ứng dụng trên một cơ sở dữ liệu quan hệ, một trong những khía cạnh quan trọng nhất cần được tính đến là đảm bảo rằng sự nhân đôi dữ liệu được giảm thiểu.

Tìm hiểu về chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Cập nhật: [ Mysql ]

Các câu lệnh SQL được sử dụng để trích xuất dữ liệu từ database. Có rất nhiều cách truy vấn khác nhau để cho cùng một kết quả mà chúng ta mong muốn. Nhưng việc sử dụng câu truy vấn nào là tốt nhất là điều đáng nên xem xét khi chúng ta quan tâm đến hiệu năng của hệ thống.

Một số cách để tối ưu câu truy vấn

Cập nhật: [ Mysql ]

Phép nối (join) được sử dụng để kết hợp các dòng dữ liệu giữa các bảng

Phép Join trong SQL