Cập nhật: [ PHP ]

Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về autoload trong PHP.

Autoload trong PHP

Cập nhật: [ PHP ]

Trước khi PHP 8 ra đời, những khi bạn không chắc chắn về kiểu của thuộc tính hay giá trị trả về, chúng ta sẽ bỏ qua, không chỉ định kiểu cho chúng. Nếu bạn sử dụng một IDE như PHPStorm, dockBlock sẽ đánh dấu các thuộc tính đó với kiểu dữ liệu mixed.

PHP 8: mixed typehint

Cập nhật: [ PHP ]

Kế thừa (Inheritance) một trong 4 tính chất quan trọng trong lập trình hướng đối tượng (OOP) giúp các lớp con có thể sử dụng các thuộc tính, phương thức của lớp cha mà không cần định nghĩa lại.

Đa kế thừa trong PHP có khả thi?

Cập nhật: [ PHP ]

Khi làm việc với các framework PHP, chúng ta thấy xuất hiện các toán tử ?? và ?: được sử dụng rất thường xuyên. Bản thân mình trong quá trình làm việc hay bị nhầm lẫn khi sử dụng chúng. Để có thể sử dụng hiệu quả thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu và phân biệt 2 toán tử này nhé!

Phân biệt toán tử ?? và ?: trong PHP

Cập nhật: [ PHP ]

Một session hay còn gọi là một phiên làm việc. Trong khoa học máy tính, Nó đơn giản là cách giao tiếp giữa client với server. Vậy có phải khi đóng trình duyệt thật sự session sẽ mất không ? Và session còn mất trong các trường hợp nào nữa?

"Đóng trình duyệt, session mất" hiểu thế nào cho đúng?

Cập nhật: [ PHP ]

Hiện nay ngôn ngữ PHP có rất nhiều framework điển hình như Laravel, CakePHP, CodeIgniter, ... Ngoài các hàm mà php đã hỗ trợ thì các framework cũng đã hộ trợ rất nhiều các hàm để người lập trình dễ dàng thao tác với array, string, math. Tuy nhiên để hiểu chi tiết và các hàm được xây dựng và hoạt động như nào thì không phải người lập trình nào cũng nắm được. Bài viết này sẽ giới thiệu cho chúng ta cách sử dụng cũng như cách viết của một số hàm hữu dụng.

Một vài function nhỏ viêt bằng php có thể có ích cho bạn

Cập nhật: [ PHP ]

Như chúng ta đã biết Array là một kiểu dữ liệu rất quan trọng trong PHP, hầu hết ở những dự án chúng ta đều phải xử lý dữ liệu Array.Hôm nay mình sẽ ôn tập một chút kiến thức về Array

Ôn tập một chút về Array trong PHP

Cập nhật: [ PHP ]

Đệ quy (Recursion) là một trong những giải thuật khá quen thuộc trong lập trình, mở rộng ra là trong toán học (thường được gọi với tên khác là “quy nạp”). Có một số bài toán, buộc phải sử dụng đệ quy mới giải quyết được, chẳng hạn như duyệt cây.

Giải thuật đệ quy trong php

Cập nhật: [ PHP ]

CURL là bộ thư viện được sử dụng để giúp thực hiện việc chuyển dữ liệu thông qua nhiều giao thức khác nhau (như HTTP, FTP...).

Cách sử dụng CURL  trong PHP