Hướng dẫn bảo vệ website bằng chống Copy và chống Chuột Phải

Cập nhật: Lượt xem: 3203 [ Kinh nghiệm ]

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn về cách chặn copy và click chuột phải từ người dùng kết hợp sử dụng CSS và Javascript.

Hướng dẫn bảo vệ website bằng chống Copy và chống Chuột Phải

1. Chặn Copy

Mình sẽ kết hợp cả 2 biện pháp là sử dụng CSS với JavaScript. Bạn chỉ cần đưa đoạn code sau vào trước thẻ đóng </head> của mẫu HTML trang web của bạn là thành công:

<style>
body{
-webkit-touch-callout: none;
-webkit-user-select: none;
-moz-user-select: none;
-ms-user-select: none;
-o-user-select: none;
user-select: none;
}
</style><script type=”text/JavaScript”>
function killCopy(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
document.onselectstart=new Function (“return false”)
if (window.sidebar){
document.onmousedown=killCopy
document.onclick=reEnable
}
</script>

Ở trên là đoạn CSS3 chống copy; -webkit, -moz, -ms, -o là để tương thích với các trình duyệt khác nhau. Vì là CSS3 nên nếu trình duyệt nào chưa hỗ trợ đầy đủ. Thì nó không hoạt động, nghĩa là đối tượng vẫn copy được! Do vậy ta mới cần thêm JavaScript – cái này thì hoạt động tốt trên hầu hết trình duyệt.

Tuy nhiên JavaScript lại có điểm yếu là đối tượng có thể chủ động tắt JavaScript của trình duyệt để copy… Và đó là lý do ta nên kết hợp cả hai. Vì CSS thì đối tượng lại không thể tự tắt. Phối hợp cả 2 làm cho chúng bù lấp các điểm yếu của nhau

2. Chặn click chuột phải

Thêm tính năng chống thao tác chuột phải (hạn chế tình trạng sao chép ảnh và văn bản), thì đây là đoạn code… Vị trí thì vẫn thế, bạn cứ để nó trước thẻ đóng </head>.

<script language="JavaScript">
  window.onload = function() {
    document.addEventListener("contextmenu", function(e) {
      e.preventDefault();
    }, false);
    document.addEventListener("keydown", function(e) {
      //document.onkeydown = function(e) {
      // "I" key
      if (e.ctrlKey && e.shiftKey && e.keyCode == 73) {
        disabledEvent(e);
      }
      // "J" key
      if (e.ctrlKey && e.shiftKey && e.keyCode == 74) {
        disabledEvent(e);
      }
      // "S" key + macOS
      if (e.keyCode == 83 && (navigator.platform.match("Mac") ? e.metaKey : e.ctrlKey)) {
        disabledEvent(e);
      }
      // "U" key
      if (e.ctrlKey && e.keyCode == 85) {
        disabledEvent(e);
      }
      // "F12" key
      if (event.keyCode == 123) {
        disabledEvent(e);
      }
    }, false);
 
    function disabledEvent(e) {
      if (e.stopPropagation) {
        e.stopPropagation();
      } else if (window.event) {
        window.event.cancelBubble = true;
      }
      e.preventDefault();
      return false;
    }
  };
</script>