Làm trái tim có "nhịp đập" bằng HTML và CSS

Cập nhật: Lượt xem: 9882 [ Css ]

Bài viết dưới đây của mình sẽ chia sẻ cách làm trái tim có "nhịp đập" bằng HTML và CSS.

Làm trái tim có "nhịp đập" bằng HTML và CSS

Để làm một trái tim, cách làm của mình sẽ là tạo ra 2 hình elip, sau đó ghép lại với nhau.

Ở phần code HTML, mình sẽ tạo 1 div lớn có class là "heart", phía bên trong sẽ là 2 div nhỏ có class lần lượt là "left" và "right" - biểu thị cho hai hình elp phía bên trái và bên phải.

<div class="heart">
  <div class="left"></div> // Hình Elip bên trái
  <div class="right"></div> // Hình Elip bên phải
</div>

Công việc bây giờ sẽ là biến 2 div con trên trở thành 2 hình elip. Mình bắt đầu xây dựng css của 2 div này

.heart div {
	background: red;
	width: 71px;
	height: 126px;
	top: 40px;
	display: block;
	position: absolute;
	border-radius: 50%
}

.left {
	left: 45px;
}

.right{
	right: 45px;
}

Ta sẽ được 2 hình elip như hình dưới:

heart-beat-css

Việc tiếp theo phải làm là xoay lại 2 hình elip rồi ghép chúng vào với nhau để tạo thành một hình trái tim.

Mình sẽ sử dụng thuộc tính transform của css và viết thêm css của class .heart để làm điều này.

.heart {
	width: 200px;
	height: 200px;
	top: 50%;
	left: 50%;
	z-index: 1;
	display: block;
	position: absolute;
	transform: translate(-50%,-50%)
}

.heart div {
	background: #ff0000;
	width: 71px;
	height: 126px;
	top: 40px;
	display: block;
	position: absolute;
	border-radius: 50%
}

.left {
	left: 45px;
	transform: rotate(330deg);
}

.right {
	right: 45px;
	transform: rotate(30deg);
}

Kết quả nhận được là:

heart-beat

Như vậy là xong hình trái tim. Bây giờ là làm "nhịp đập" cho nó.

Để giúp cho trái tim này có "nhịp đập", mình sẽ sử dụng 2 thuộc tính của CSS là animation và @keyframes.

CSS hoàn chỉnh sẽ là:

.heart {
	width: 200px;
	height: 200px;
	top: 50%;
	left: 50%;
	z-index: 1;
	display: block;
	position: absolute;
	transform: translate(-50%,-50%);
	animation: heart 1s ease infinite
}

@keyframes heart {
	96% {
		transform: translate(-50%,-50%) scale(.8,.8)
	}
	100% {
		transform: translate(-50%,-50%) scale(1,1)
	}
}

.heart div {
	background: #ff0000;
	width: 71px;
	height: 126px;
	top: 40px;
	display: block;
	position: absolute;
	border-radius: 50%
	}

.left {
	left: 45px;
	transform: rotate(330deg);
}

.right {
	right: 45px;
	transform: rotate(30deg);
}

Sau khi hoàn tất phần này, thành quả của chúng ta có sẽ là một trái tim có "nhịp đập" đàng hoàng nhé.

Đây chính là thành quả cuối cùng: