Mã màu HTML, mã màu HEX, mã màu RGB, mã màu CYMK cho website

Cập nhật: Lượt xem: 8796 [ Css ]

Bảng mã màu HEX, RGB, CMYK đẹp dùng trong quá trình thiết kế web.

Mã màu HTML, mã màu HEX, mã màu RGB, mã màu CYMK cho website

Bạn có thể click chuột dưới đây để lấy mã màu

 
Hẳn các bạn không xa lạ với mã màu sạng #abcd rồi phải không. Tuy nhiên mã màu rbg(12,345,68,77) thì còn khá xa lạ với nhiều người, do vậy Hocwebphp viết bài này để giới thiệu cho các bạn bảng mã màu HEX, RGB, CMYK để các bạn có thể sử dụng khi thiết kế web.
 
Các bạn có thể chọn mã màu bạn muốn được sắp xếp trong các ô màu tương ứng.
 
Tên Mẫu Số Hex RGB CMYK¹ HSV
Ametit   #9966CC 153, 102, 204 40, 60, 20, 0 270, 50, 80
Anh đào   #DE3163 222, 49, 99 13, 81, 61, 0 343, 78, 87
Be   #F5F5DC 245, 245, 220 4, 4, 14, 0 60, 10, 96
Bạc   #C0C0C0 192, 192, 192 0, 0, 0, 25 0, 0, 75
Cam cháy   #CC5500 204, 85, 0 20, 67, 100, 0 25, 100, 80
Chàm   #4B0082 75, 0, 130 71, 100, 49, 0 275, 100, 51
Cá hồi   #FF8C69 255, 140, 105 0, 45, 59, 0 14, 59, 100
Cẩm quỳ   #993366 153, 51, 102 40, 80, 60, 0 330, 67, 60
Da bò   #F0DC82 240, 220, 130 6, 14, 49, 0 49, 46, 94
Da cam   #FF7F00 255, 165, 0 0, 35, 100, 0 38, 100, 100
Dừa cạn   #CCCCFF 204, 204, 255 51, 51, 0, 0 240, 20, 100
Hoa cà   #c8a2c8 200, 162, 200 22, 36, 22, 0
Hạt dẻ   #800000 128, 0, 0 0, 50, 50, 50 0, 100, 50
Hồng   #FFC0CB 255, 192, 203 0, 25, 20, 0 350, 25, 100
Hồng sẫm   #FF00FF 255, 0, 255 0, 100, 0, 0 300, 100, 100
Hồng y   #C41E3A 196, 30, 58 0, 85, 70, 23 350, 85, 77
Hồng đất   #CC8899 204, 136, 153 20, 47, 40, 0 345, 33, 80
Hổ phách   #FFBF00 255, 191, 0 0, 25, 100, 0 45, 100, 100
Kaki   #C3B091 195, 176, 145 24, 31, 43, 0 37, 26, 76
Kem   #FFFDD0 255, 253, 208 0, 1, 18, 0 57, 18, 100
Lam sẫm   #000080 0, 0, 128 100, 100, 50, 0 240, 100, 50
Lan tím   #DA70D6 218, 112, 214 15, 56, 16, 0 302, 49, 85
Lòng đào   #FFE5B4 255, 229, 180 0, 10, 29, 0 40, 29, 100
Lục bảo   #50C878 80, 200, 120 69, 22, 53, 0 140, 60, 78
Men ngọc   #ACE1AF 172, 225, 175 21, 0, 19, 12 123, 24, 88
Mòng két   #008080 0, 128, 128 100, 0, 0, 50 180, 100, 50
Mận   #660066 102, 0, 102 0, 100, 0, 60 300, 100, 40
Ngọc thạch   #00A86B 0, 168, 107 100, 34, 58, 0 158, 100, 66
Nâu   #964B00 150, 75, 0 41, 71, 100, 0 30, 100, 59
Nâu sẫm   #3D2B1F 61, 43, 31 0, 30, 49, 76 24, 49, 24
Nâu tanin   #D2B48C 210, 180, 140 18, 29, 45, 0 34, 33, 82
Nâu đen   #704214 112, 66, 20 0, 41, 82, 56 30, 82, 44
Ochre   #CC7722 204, 119, 34 20, 53, 87, 0 30, 83, 80
Oải hương   #E6E6FA 230, 230, 250 10, 10, 2, 0 240, 8, 98
San hô   #FF7F50 255, 127, 80 0, 50, 69, 0 16, 69, 100
Trắng   #FFFFFF 255, 255, 255 0, 0, 0, 0 0, 0, 100
Tía   #660099 102, 0, 153 60, 100, 40, 0 280, 100, 60
Tím   #BF00BF 139, 0, 255 45, 100, 0, 0 273, 100, 100
Vàng   #FFFF00 255, 255, 0 0, 0, 100, 0 60, 100, 100
Vàng chanh   #CCFF00 204, 255, 0 20, 0, 100, 0 72, 100, 100
Vàng kim loại   #FFD700 255, 215, 0 0, 16, 100, 0 51, 100, 100
Vòi voi   #DF73FF 223, 115, 255 13, 55, 0, 0 286, 55, 100
Xanh berin   #7FFFD4 127, 255, 212 50, 0, 17, 0 160, 50, 100
Xanh crôm   #40826D 64, 130, 109 75, 49, 57, 0 161, 51, 51
Xanh cô ban   #0047AB 0, 71, 171 100, 72, 33, 0 215, 100, 67
Xanh da trời   #007FFF 0, 127, 255 100, 50, 0, 0 210, 100, 100
Xanh hoàng hôn
(thiên thanh)
  #007BA7 0, 123, 165 100, 52, 35, 0 195, 100, 65
Xanh lam   #0000FF 0, 0, 255 100, 100, 0, 0 240, 100, 100
Xanh lá cây   #00FF00 0, 255, 0 100, 0, 100, 0 120, 100, 100
Xanh lơ (cánh chả)   #00FFFF 0, 255, 255 100, 0, 0, 0 180, 100, 100
Xanh nõn chuối   #7FFF00 127, 255, 0 50, 0, 100, 0 90, 100, 100
Xanh Thổ   #30D5C8 48, 213, 200 81, 16, 22, 0 175, 77, 84
Xanh thủy tinh   #003399 0, 51, 153 100, 80, 40, 0 220, 100, 60
Xám   #808080 128, 128, 128 0, 0, 0, 50 0, 0, 50
Ô liu   #808000 128, 128, 0 0, 0, 50, 50 60, 100, 50
Đen   #000000 0, 0, 0 0, 0, 0, 100 0, 0, 0
Đỏ   #FF0000 255, 0, 0 0, 100, 100, 0 0, 100, 100
Đỏ son   #FF4D00 255, 77, 0 0, 70, 100, 0 18, 100, 100
Đỏ thắm   #DC143C 220, 20, 60 14, 92, 76, 0 348, 91, 86
Đỏ tươi   #FF2400 255, 36, 0 0, 86, 100, 0 8, 100, 100
Đỏ yên chi   #960018 150, 0, 24 41, 100, 91, 0 350, 100, 59
Đồng   #B87333 184, 115, 51 28, 55, 80, 0 29, 72, 72

Lưu ý:

  1. Các giá trị CMYK ở đây tính theo lý thuyết trong thang độ bách phân. Trên thực tế, các chương trình đồ họa chuyên nghiệp có cách tính hệ số K phức tạp hơn (phụ thuộc cả ba giá trị C, M, Y).