Một số SASS(SCSS) Snippets hay cho Front End (Phần 2)

Cập nhật: Lượt xem: 2757 [ Css ]

Ở phần 2 này là một số SASS(SCSS) Snippets hay về vòng lặp each và for.

Một số SASS(SCSS) Snippets hay cho Front End (Phần 2)

Giới thiệu

Xin chào các bạn, tiếp nối Phần 1 mình xin giới thiệu thêm 5 snippets về SASS ở Phần 2 này. Lần này sẽ là về vòng lặp each và for.

Một số Snippets

1. Class Name & Background Image

SASS

$pages: pageA, pageB, pageC, pageD, pageE;

@each $page in $pages {
 .#{$page}-bg {
  background: url(../images/#{$page}/bg.jpg) 0 0 no-repeat;
 }
}

CSS

.pageA-bg {
 background: url(../images/pageA/bg.jpg) 0 0 no-repeat;
}
.pageB-bg {
 background: url(../images/pageB/bg.jpg) 0 0 no-repeat;
}
.pageC-bg {
 background: url(../images/pageC/bg.jpg) 0 0 no-repeat;
}
.pageD-bg {
 background: url(../images/pageD/bg.jpg) 0 0 no-repeat;
}
.pageE-bg {
 background: url(../images/pageE/bg.jpg) 0 0 no-repeat;
}

2. Class Name & Background Color

SASS

$page-color: (
 'pageA': #0ff,
 'pageB': #f0f,
 'pageC': #ff0,
 'pageD': #000,
 'pageE': #fff
);

@each $page, $color in $page-color {
 .#{$page}-bg {
  background-color: $color;
 }
}

CSS

.pageA-bg {
 background-color: #0ff;
}
.pageB-bg {
 background-color: #f0f;
}
.pageC-bg {
 background-color: #ff0;
}
.pageD-bg {
 background-color: #000;
}
.pageE-bg {
 background-color: #fff;
}

3. Class Name & Background Color (RGBA)

SASS

$page-color: (
 'pageA': #0ff,
 'pageB': #f0f,
 'pageC': #ff0,
 'pageD': #000,
 'pageE': #fff
);

@each $page, $color in $page-color {
 .#{$page}-bg {
  background-color: rgba($color, .5);
 }
}

CSS

.pageA-bg {
 background-color: rgba(0, 255, 255, 0.5);
}
.pageB-bg {
 background-color: rgba(255, 0, 255, 0.5);
}
.pageC-bg {
 background-color: rgba(255, 255, 0, 0.5);
}
.pageD-bg {
 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
.pageE-bg {
 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
}

4.Class Name,Background Image & Background Color

SASS

$page-color: (
 'pageA': #0ff,
 'pageB': #f0f,
 'pageC': #ff0,
 'pageD': #000,
 'pageE': #fff
);

@each $page, $color in $page-color {
 .#{$page}-bg {
  background: $color url(../images/#{$page}/bg.jpg) 0 0 no-repeat;
 }
}

CSS

.pageA-bg {
 background: #0ff url(../images/pageA/bg.jpg) 0 0 no-repeat;
}
.pageB-bg {
 background: #f0f url(../images/pageB/bg.jpg) 0 0 no-repeat;
}
.pageC-bg {
 background: #ff0 url(../images/pageC/bg.jpg) 0 0 no-repeat;
}
.pageD-bg {
 background: #000 url(../images/pageD/bg.jpg) 0 0 no-repeat;
}
.pageE-bg {
 background: #fff url(../images/pageE/bg.jpg) 0 0 no-repeat;
}

5. Margin & Padding (Cài đặt cố định theo tên viết tắt vs số tương ứng)

Ví dụ như

.mt0 = margin-top : 0px!important;
.pt1 = padding-top : 1px!important;

SASS

$num: 5;

@for $i from 0 through 10 {
 .mt#{$i * $num} {
  margin-top: #{$i * $num}px !important;
 }
 .mr#{$i * $num} {
  margin-right: #{$i * $num}px !important;
 }
 .mb#{$i * $num} {
  margin-bottom: #{$i * $num}px !important;
 }
 .ml#{$i * $num} {
  margin-left: #{$i * $num}px !important;
 }
 .pt#{$i * $num} {
  padding-top: #{$i * $num}px !important;
 }
 .pr#{$i * $num} {
  padding-right: #{$i * $num}px !important;
 }
 .pb#{$i * $num} {
  padding-bottom: #{$i * $num}px !important;
 }
 .pl#{$i * $num} {
  padding-left: #{$i * $num}px !important;
 }
}

CSS

.mt0 { margin-top: 0px !important; }
.mr0 { margin-right: 0px !important; }
.mb0 { margin-bottom: 0px !important; }
.ml0 { margin-left: 0px !important; }
.pt0 { padding-top: 0px !important; }
.pr0 { padding-right: 0px !important; }
.pb0 { padding-bottom: 0px !important; }
.pl0 { padding-left: 0px !important; }

Lời kết

Đây là 5 cách viết vòng lặp cho Class Name, Background Image vs Background Color cùng với cài đặt cố định Margin vs Padding.Hi vọng sẽ giúp ích cho mọi người phần nào đó trong việc viết SASS.