Thay đổi màu nền khi bôi đen trong CSS

Cập nhật: Lượt xem: 3212 [ Css ]

Hướng dẫn thay đổi màu nền khi bôi đen đoạn văn bản.

Thay đổi màu nền khi bôi đen trong CSS

Thông thường khi bôi đen một đoạn chữ sẽ có nền xanh chữ trắng, chúng ta có thể thay đổi điều này bằng các thuộc tính css.

CSS

::selection {
  background:#d3d3d3; 
  color:#555;
}
::-moz-selection {
  background:#d3d3d3; 
  color:#555;
}
::-webkit-selection {
  background:#d3d3d3; 
  color:#555;
}