Tìm hiểu nguyên lý 80/20 trong SEO

Cập nhật: Lượt xem: 3835 [ SEO ]

Thấy nguyên tắc 80/20 áp dụng cho rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề thực tế trong cuộc sống. Nên thiết nghĩ SEO cũng không phải là ngoại lệ.

Tìm hiểu nguyên lý 80/20 trong SEO

Nguyên tắc 80/20 trong việc thực hiện SEO được hiểu như sau: “Những điều gì chỉ bỏ ra 20% (thời gian, công sức, tiền bạc) mà hiệu quả thu được đạt 80%” và ngược lại “Những điều gì phải bỏ ra 80% (thời gian, công sức, tiền bạc) mà hiệu quả công việc thu được chỉ đạt 20%”.

–   80% thời gian dành spam link mà hiệu quả thu được chỉ là 20%.
–    20% từ khóa chiếm tổng số 80% lượng search.
–    20% yếu tố quyết định đến 80% thứ hạng website của bạn.
–    20% số site của bạn quyết định đến 80% doanh thu.
–    20% link chất lượng sẽ quyết định 80% mức độ thành công.
–    80% sức mạnh của website đến từ nội dung và 20% đến từ link spam.
–   80% thời gian dành cho seo offpage và 20% dành cho onpage.
–    20% thời gian cho kế hoạch, chiến lược quyết định 80% hiệu quả và thành công.

Chúc các bạn thành công !